การแข่งขัน League of Legends

นี่เป็นผลมาจากการแข่งขัน eSports Legue of Legends ที่ระบบ AI ทำนายไว้

Win

Total Count

Draw

Total Count

Lose

Total Count

© dorepick.com