การแข่งขัน League of Legends

นี่เป็นผลมาจากการแข่งขัน eSports Legue of Legends ที่ระบบ AI ทำนายไว้